Star High School.....16. díl

1. března 2009 v 17:17 | Katou Michiyo |  Star High School
Tak v tomhle jsem hodně já... teď to chvíli bude, že vždycky bude jeden díl více zaměřený na jednu osobu, a ostatní se vyskytnou jen na chvíli...a Kara a Yumi(Cross) zde nejsou...zapoměla jsem na ně. xDxD

Kioshi přišla domluvené místo. Chvíli se rozhlížela okolo sebe. "Kusa!! Já tu Heather za...bi...ju...." při posledním slově ji zůstal pohled viset na Heather táhnoucí Hidana před sebou. "Opravuji se....já ji uškrtim a potom teprv zabiju!!" Potom se Kioshi na Hidana usmála. "Momentík...jenom si ji pučim." Hidan nechápavě zíral, ale to už Kioshi vlekla Heather do ústranní. "Co to sakra děláš?!" zeptala se. Heather se šibalsky usmála. "To co jsi chtěla." "Chtěla jsem, abys mi to s Hidanem zařídila, a ne abys ho sem odvelkla aniž by chtěl." zašeptala silně. "Ale on chtěl. Jenom sem mu musela být trochu nápomocná." zachichotala se Heather, ale když viděla její výraz, radši zmlkla. "No...tak si to užij já pá-" "Nikam nejdeš!" chytla ji Kioshi za ruku. "Ale Suigetsu na mě čeká." Heather na ni zkoušela psí očka a po chvíli Kioshi povolila. "Co si nadrobíš, to druhý vysajou. Jdi už, prosimtě!" Heather nadskočila a zamávala ji na rozloučenou. Kioshi se vrátila už ke krapet nevrlému Hidanovi. "Tak, kam se vydáme?" zeptal se jí a podíval se na její drobnou postavu. "Nevim....třeba zůstanem tady v parku. Hele, víš jak se s tebou Kiba pral?" Hidan se na ní udiveně podíval. "No, a co?" "Ukážeš mi tu kudlu?" řekla Kioshi trochu zahanbeně. Hidan zakroutil hlavou. "Ani náhodou." Kioshi jen pokrčila rameny. "Když nechceš." Chvíli se spolu procházeli po parku, Hidan ji o sobě vyprávěl a Kioshi zase o sobě. Udivilo ji,když viděla Hidanův zájem. Když procházeli kolem velký zídky, Kioshi na ní vyskočila a pomalu po ní šla. Potom se jí smýkla noha a ona padala dolů. Hidan ji jen taktak zachytil. Ještě ji dlouho držel v ruce a potom Kioshi políbil. Hidan ji trochu kousnul do rtu (TO MĚ HEATHER NAPADLO, Z TOHO NAŠEHO SKYPUxD), Kioshi začala téct krev a Hidan ji vášnivě líbal. Když se od sebe po pěkně dlouhé době odtáhli Kioshi si v ruce točila s kudlou. Hidan jí obdivně zatleskal. "Tak to seš dobrá. Ani jsem si toho nevšim. Ale už mi ji vrať." "Zamyslim se........eee....ne..." Hidan se rozesmál a rozběhl se za ní. Když ji konečně dohonil, šmátl po ní, Kioshi se zakymácela a spadla do trávy. Hidan jí obkleknul a sebral ji kudlu. "To neni fér." zasmála se Kioshi a dívala se na Hidana. Hidan se k ní naklonil a znovu ji začal líbat. Kioshi si lahodila a pomyslela si: 'Stálo to za to!'
Když Satsuki ráno zazvonil budík, zlostí ho rozbouchla. "Jé....další rozbitej budík." podívala se Satsuki na budík a vyskočila v dobré náladě z postele. Oblékla se do uniformy a nasnídala se. Už brala za kliku, když vtom si všimla,že jí chybí šátek na krku. "Sakra...." Rozběhla se do ložnice a hledala šátek. Pod postelí nebyl. Ve skříni taky ne. "Kde může bejt?" klela si v poklusu Satsuki. "Kioshi mi pomůže." řekla si a vyběhla ven. Kioshi zrovna vycházela ze dveří. Když Satsuki zpozorovala, něco sykla a rychle přivřela dveře. "A-ahoj Satsuki. Co že ještě nejdeš do školy?" Nervozita ji koukala z očí. "Hledám šátek. Netušíš, kde bych ho mohla mít? Kolikrát mě znáš líp než se znám já." odpověděla Satsuki a zkoumala ji od hlavy až k patě. "Podívej se ještě jednou." vysypala rychle Kioshi pořád opřená o dveře. Satsuki ještě chvíli stála na místě. "Tak se jdi rychle podívat Satsuki!" Kioshi podrážděně sykla. Satsuki si ji znovu prohlédla a odešla dovnitř. Hledala, hledala a nakonec našla. Vyběhla před dveře a se šátkem mávala v ruce. Kioshi už u dveří nebyla. Slyšela jen kroky na schodech a rozpoznala Kioshinino a ještě někoho šeptání.
Kim rychle běžela směrem k hloučku holkám. "Promiňte...ještě jsem musela-" "-jít s Itachim." doplnily ji dívky jednohlasně. Satsuki trkla do Kioshi a šeptla ji: "Co to mělo dneska ráno být?" Kioshi rychle s falešným úsměvem zamávala rukou. "To nic...já sem jenom byla ospalá a divná..." Satsuki se s touhle odpovědí spokojila. "Tak co Itachi?" zeptala se Nina. Yumi se otočila zády k nim. "Eeee...nic zajímavýho." Kim se před Yumi o Itachim nehodlala bavit. Jejich rozhovor vždycky zkončil hádkou, nebo narážkami na Itachiho. "Tak co Nino, co rande s Gaarou?" vyzvídala Kim. "Úža.." rozplývala se Nina a začala jim líčit, jak je Gaara staršně romantický, duchaplný a přírodu-milující. Dívky poslouchaly její vyprávění. Byly všechny rády za její štěstí. Všechny měli stejné pocity z dobré lásky, kromě Yumi. Yumi se o Sasukeho musela prát s Karou, a to ji štvalo. Někdo ji položil ruku na rameno. Dívky oněmněle stály opodál a čekaly, co Sasuke udělá. Sasuke se k Yumi natáhl a políbil ji. Satsuki měla chuť zatleskat, ale Kioshi vytušila a chytla ji ruce. Satsuki se na ni usmála a sledovala Yumi a Sasukeho. Sasuke něco Yumi pošeptal. "Tak já půjdu. Uvidíme se ve třídě." řekla Yumi a někam se Sasukem odešli. "Kam jdou?" ptala se Satsuki udiveně. Všechny dívky se na ni podívaly, jak na třeštidlo bez mozku (není se čemu dvit žhe? Já sem na vás hnusná xD sry). "Chtěli mít soukromý!" zavyly opět sborem. "Hele to by vám šlo." zasmála se Satsuki."Zoufalej případ." chytla ji Kim za ruku a vláčela se s ní do třídy.
Yumi se Sasukem se zastavili za rohem školy. "Co jsi po mě chtěl?" Yumi se opírala zády o zeď. Sasuke se opřel rukou naproti ní a tak jejich obličeje od sebe byly pár centimetrů. "Ty se na mě zlobíš?" Sasuke ji hleděl hluboko do očí. Yumi se z jeho pohledu podlamovaly kolena. "Trochu..."přiznala. Sasuke se podivil. "A kvůli čemu?" optal se a trochu se zakymácel. Yumi se podívala do země. "Kara." zamumlala. Sasuke se rozesmál a posunul se o pár centimetrů dopředu. Yumi ho pevně objala. "Už jsem ti to jednou vysvětlil." usmál se, když se zase odtáhl. Yumi ho chtěla ještě políbit, ale zazvonilo. Yumi se vysmýkla a běžela do třídy.
Nina seděla na svém místě, když ji něco zašimralo na krku. Otočila se, ale nic neviděla. Otočila se zpět a tam na ni vybafl Gaara. Nina vyjekla a začala se smát. Nina si šáhla za krk a smetla z něj písek. "Tak takhle ty na mě?" Oba se smáli na celou třídu. Gaara si sedl vedle Niny a pošeptal ji: "Včera jsem si to užil. Měli bychom to zopakovat." Nina kývla a usmála se. V tom přiběhla do třídy Yumi a hned za ní Sasuke. Yumi se rozhlížela, a když nezahlédla učitele, ulehčeně si oddechla. "Dobrý den." ozvalo se z druhého konce učebny biologie. Pár lidí se přirozeně zděsilo a Kioshi si jen povzdechla. "Jako vždycky." Satsuki se na Kakashiho zamilovaně dívala a on si toho všimnul. Pousmál se na ni a Satsuki roztála. "Hej....zombie!!!" strčila do ní Kim. "C-co?!" "Stále mimo vnímání." rozesmála se Kioshi na Satsuki slintavý obličej. "Tak ticho lidi!! Dneska si rozeberem buňky. Tak...co mají rostlinné buňky narozdíl od živočišních?(nebo obráceně?)" začal Kakashi. Když se nikdo nehlásil, napověděl. "Mi..." "Mitoplazmatická membrána." vypískla Kioshi a pak se začala chechtat. "Jashine! Zachraňte mě. Já už nejsem normální." Všichni okolo ní na ni hleděli jako na blázna (Opět se není čemu divit). Jen Kibův pohled směřoval jinam. Mimo ni. "Mitochondr." povzdechl Kakashi a pomyslel si: 'Beznadějná třída.'
Heather si sedla do lavice a Suigetsu za ní hned přišel. Zezadu ji chytil kolem krku. "Ahoj." usmál se na ni. Heather odpověděla a potom vstala z lavice a obejmula ho. "Já sem tak ospalá zlatí." zívla si. Suigetsu ji na chvíli pustil a došel se napít. Potom k ní znovu přišel ze zadu a obejmul ji okolo pasu. Heather se nadechovala, že něco řekne, když v tom někdo prásknul dveřmi. Heather se zděsila a nohy jí zeslábly. "Cliff?" šeptla a Suigetsu zvedl zrak. Nejdřív nepatrně pootevřel pusu a pak se zlověstně usmál. "Pan "nakopu ti zadek" se dostavil." Cliff zuřil ještě víc, než Karin pokřtěná Lokomotiva. "Ty skurvysyne!!(Gomenasai xP)" zařval a Deidara vylítl ze židle. "Ježíín...co to má být?!" zděsil se a utekl pryč. "Takže začínáme nadávkami. Pokračujte pane. Poslouchám. Nebojte se." řekl ironicky Suigetsu. Cliff se rozzuřil ještě víc. "Hele...měl by sis s tou červenou barvou někam zajít. Takovejhle obličej lidi normálně nemaj. A navíc....kdo řekl, že je Heather tvoje?" pokračoval Suigetsu. Heather měla nutkání se začít smát. Cliff přišel k Suigetsovi a od Heather ji doslova odtrhnul. Suigetsu se udiveně podíval a stoupl si zpátky k Heather. Cliff vypěnil. "Já ti-" "Copak je to tu?" přerušil ho Iruka a Heather mu za jeho příchod poděkovala. "Dokončíme to později." naznačil Cliff a sedl si vedle Heather. Celou hodinu byla jako v transu, a když se ji Iruka zeptal na zdroj energie pro rostliny řekla: "Solární panel."
"Nina byla s gaarou, Yumi byla evidentně doma, Kim s Itachim, já s...ehm...Kakashim, ale kde jsi byla ty? A jaktože jsem tě neslyšela večer přijít." zeptala se Satsuki Kioshi o přestávce. "Asi už jsi spala, když jsem přišla." mávla rukou Kioshi. "Kio...já sama jsem se vrátila v jedenáct a ty jsi doma nebyla. V jednu jsem šla spát a ty pořád nikde." Satsuki se zamračila a ostatní holky se na Kioshi dívaly podezřívavě. "Kde jsi byla?" zeptala se Satsuki znovu. "S....." Kioshi si povzdechla. "S...Hidanem." "COŽE?!!" zařvaly holky současně a Kioshi se provinile usmála. "Co? Ani ho neznáte..." obhajovala se. "A jeho tělo je tak se-" Kioshi si zakryla pusu a zavřela oči. 'Sakra, sakra, sakra!! Řekla jsem toho moc.' "Jeho tělo? Slyšely jste to taky?" ujišťovala se Yumi. Všechny ostatní kývly a probodli Kioshi pohledem. Satsuki všechny vzala za ruce a odtáhla se s nimi na záchod. Po cestě potkali Heather. Chodila jako tělo bez duše a Suigetsu ji něco permanentně šeptal do ucha. Když je Satsuki dotáhla na místo, zabouchla dveře a sedla si na okno vedle umyvadel. "Tak řikej Kioshi. Tady neni žádnej Kiba a ani drbna Ino." naléhala Nina. "Fajn....s detaily?" Kioshi si sedla na zem. Stojící dívky se nad ní tyčily jako mrakodrapy. "S." odpověděly. "Jenom jsme spolu byli v parku." řekla s úsměvem. "To sou detaily??!!" zeptala se rázně Kim. "Hele jsem u soudu bo co?" Kioshi se rozesmála. "Fajn....původně jsem měla jít s Heather ven. Ale ještě předtím, jsem ji poprosila, aby mi to domluvila s Hidanem. Když Heather přišla, nebyla sama a táhla, do slova, Hidana. Potom se vytratila a my jsme spolu chodily po parku. Zjistila jsem, že z ruky nedá svojí kudlu, že by mě dokázal zachránit, a že krásně líbá." Kioshi se na chvilku zasnila. "A můžeš nám říct, co to mělo znamenat s tim sexy tělem? Snad do parku nepřišel jenom v kalhotech ne?!" zkoušela Yumi Kioshi dál. Satsuki v hlavě blesklo. "To bylo to ráno, že jo. Ty si měla Hidana u sebe přes noc, že jo?!!" zakřičela na ni. Kioshi se znovu provinile zasmála. "Eeee....jo...ale to jenom....nechtělo se mu jít velkou štreku domů, tak sem ho u sebe nechala přespat." Kioshi se snažila, ale na holky to stejně neplatilo. "Jo jasně....a jako poděkování ti nabídl noční službičku, co?" nevěřila ji Nina. "Co ze mě děláte? Kurvičku Karin?" Kioshi se na ně naoplátku podívala nedůvěřivě. "A divíš se?" vybouchla Satsuki. "Kdybych tak já mohla mít každý kluka." zamyslela se Yumi. "Ale já nemám každýho kluka!" "Ne jenom většinu." zasmály se dívky. "A pro vám to vadí?" "Protože litujeme Kiby!" zakřičela Kim. "Odkopla si ho jen tak." "A víte co?! Stálo to za to!" zvedla se Kioshi naštvaně a bouchla dveřmi. "Nepřehnaly jsme to?" podívala se na ostatní Kim. "Ani náhodou!!" stála si za svým Satsuki. Nina pošeptala Yumi: "Obě jsou tvrdohlavý. Zajímá mě, jak se udobří."
Kioshi běžela chodbou. 'Ani neví, o kom mluví!' myslela si a doběhla k nějaké třídě. Když se podívala na cedulku přečetla "3. ročník". 'A hele...to je náhoda.' Vešla dovnitř. Panoval tu velký hluk. Kolem jednoho stolu seděla hromada kluků a mezi nimi i Hidan. Jakmile ji zaregistroval, zvedl se a přišel k ní. Kioshi jen zamávala Heather a vyšla s Hidanem před třídu, ze které ještě uslyšela: "Huuuu.....To je ta Hidanova nová "kóča" jo?!" Kioshi se k Hidanovi natáhla a začala ho líbat. "Nemohla...jsi....vydržet...co?" řikal mezi polibky. Kioshi trochu poodstoupila a šibalsky se pousmála. "Ne nemohla." "To ráno bylo děsný." přitáhl si ji k sobě. "Jo, to bylo. Ale stejně je všechno utajování v tahu. Holky to ze mě vytáhly." Hidan se začal chechtat. "Jsme na tom stejně. Zaslechla si ne?" "Jo, bohužel." Hidan jí lehce olízl rty. "Zítra je pátek, pozítří sobota." Vyzívavě se ji podíval do očí. "U mě v bytě?" oplatila Kioshi vyzívavý tón. "Samozřejmě. Vždyť já bydlim ve stejnym baráku jako kluci. Tam sou snad papírový stěny." Kioshi se začala smát. "No jasně. Ještě se dohodnem." Potom se Hidana pustila. Hidan vešel do třídy, potom si to rozmyslel, vyběhl ven, chytil Kioshi za ruku a stáhnul ji na sebe. Vešel spolu s ní znovu do třídy a posadil ji na lavici. Před zraky všech přítomných ji začal líbat. Kluci okolo stolu měli otevřené pusy dokořán a nevěřili vlastním očím. Heather se potutelně usmála a byla na sebe pyšná. Cliff seděl vedle ní a zle se díval na Suigetsa, který se ho radši stranil. Kioshi se snažila Hidana odstrčit. "Hidane...musim jít..." Kioshi se nesnažila dlouho, potom to vzdala a oddala se Hidanovi. "Tak to se nevidí denně." zavýskal Sasori. "Tak chlapci...a budeme studovat Hidanovu techniku..." rozesmál se Itachi. Hidan ji konečně pustil. Kioshi zhluboka dýchala a pousmála se na Hidana. "Zítra." pohladila mu rty a vydala se ke dveřím. "Itachi?" zavolala ještě ode dveří. "Hm?" obrátil k ní Itachi zrak. "Myslim, že kvůli Kim tohle studovat nemusíš. Ale když jí to řeknu, tak ji určitě potěšim." Kioshi odešla a dělala, že neslyší Itachiho: "Cože? Kioshi! To ji říkat nemusíš!! KIOSHI!"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama